Kun: 12.12.2015

ENSIKLOPYEDIYA –

insoniyat yiqqan bilimlar xazinasi Entsiklopediya lotinchadan “dunyoni o‘rganish”, “inson bilimlari xazinasi” yoki “dunyo tartibotlarini bilish”…