Istiqlolning tolmas kuychisi

Ma’lumki, XX asr boshlarida ustuvor yo‘nalishni egallagan jadid adabiyoti vakillari xalqimizni o‘zini anglash, ma’rifatli bo‘lish, erkin va ozod yashashga da’vat etgan edi. Ularning ta’sirchan so‘zi va amaliy faoliyatidan cho‘chigan Sho‘ro […]

Batafsil

Munosib voris

Har bir ijodkorning ijod mahsulidan uning qanday inson ekanligini — madaniyati va odamiylik shevasini anglash mumkin. Rassom bir inson qiyofasini tasvirlar ekan, nafaqat uning suvratini, balki, siyratini ham ochishga harakat […]

Batafsil

SO‘ZNING SO‘ZDAN FARQI

Yillar o‘tgani sari tilimizga yangi so‘zlar kirib kelaveradi, ayrim so‘zlar esa iste’moldan chiqib qolaveradi. Shu sababli ham lug‘atimizda o‘zgarishlar bo‘ladi. Bu — tabiiy. Lekin ba’zan til xazinasida shunday hodisalar ham […]

Batafsil

Jomboy ko‘zgusi

Matbuot davr va jamiyat ko‘zgusidir. Chunonchi, unda hayotimizning turli jabhalaridagi o‘zgarishlar, yutuq va muvaffaqiyatlar, muammo hamda kamchiliklar aks ettiriladi. Ko‘rsatilgan kamchiliklardan to‘g‘ri xulosa chiqarib, uni bartaraf etish choralarini izlagan rahbar […]

Batafsil
1 2 3