UMRNI UVOL QILMANG!

Dono xalqimizning “O‘tgan kuningni unutma, xom chorig‘ingni chiritma…” degan maqoli bor. Sal dag‘alroq bo‘lsa ham bu topilma aynan haqiqatning o‘zi. Hayot sinovlaridan o‘tmay, boyvachcha ota-bobolarining erkatoyi bo‘lib o‘sgan, halol non […]

Batafsil