Биз ҳақимизда

“Ҳуррият” таҳририяти ҳақида

  • Бош муҳаррир: Абдурасул Жумақул (Жумақулов)
  • Газета 1996 йил декабрдан чиқа бошлаган.
  • Ўзбекистон босма ОАВлари орасида ягона мустақил нашр.
  • Ҳафтанинг чоршанба кунлари ўзбек тилида чоп этилади.
  • Чоп этилиш жойи: “Шарқ” НМАК босмахонаси.
  • Нашр индекси – 233
  • Таҳририят жойлашган манзил: Тошкент шаҳри Алишер Навоий кўчаси 30-уй.
  • Таҳририят телефонлари:

Қабулхона: (71) 244-32-80.

Реклама-маркетинг бўлими: (71) 244-32-68.

Бўлимлар: (71) 244-32-70

                      (71) 244-32-61

                      (71) 244-32-91