Kun: 12.04.2017

Ehtirom 2

“Yillar o‘tadi, asrlar o‘tadi, yangi avlodlar mutlaqo yangi jamiyatda, jahonning eng ilg‘or mamlakatlaridan biriga aylangan…