Hayot saboqlari

Kibr go'yo kishining umurtqa va bo'yin suyaklarini temirga aylantirib qo'yadi. Uni bukish uchun odam hayotning o't-olovida bir erib, so'ngra muzday suvida sovib olishi kerak. *** Do'stning urug'i bemaza bo'lsa, uning […]

Batafsil

Ustoz noshir

Insonning eng buyuk kashfiyoti — kitob! Kitob odamzotni insoniylik, ezgulik sari elituvchi yo'lchi yulduz, ma'naviyat manziliga yetaklovchi mayoq. To hayot bor ekan, kitob o'z ahamiyatini hech qachon yo'qotmaydi. Kitob qanday […]

Batafsil

Sajdagoh kabi Muqaddas

Vatan haqida shunchaki yozish anchayin mushkul. Ko‘ngilda Vatan tuyg‘usi shakl­lanmay turib, Vatanni his qilib bo‘lmaydi. Ba’zida o‘zga yurtlarda yumush vajidan yurgan odam Vatan qadrini kengroq biladi deyishadi. Aslida, Vatanning ichida […]

Batafsil
1 2 3 4 5 38