Yoshlar minbari

MAQSAD

Maqsadsiz inson — xavfli inson. Aqlimni tanibmanki, o'z oldimga qo'ygan maqsadim sari qadam tashlayman. Bolaligimda…