OAV va AT

O'kinch

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'y-xayollari ham o'zlari kabi sodda va beg'ubor bo'ladi. Dars yarimlagandi. Adashmasam o'qish…