Ma’naviyat

XAYRLI HAMKORLIK

Yurtimizda azaldan poydevori mustahkam bo'lgan mahalla milliy mentalitetimiz timsoli bo'lib kelgan. Mahallalar qadriyatlar va urf-odatlarni…