Kun: 24.05.2023

Тадбирли чол

Қадимги  замонда Хажжож деган ўта бир золим ҳукмдор бўлган экан. У элга зулм қилишда тенгсизлардан…

Рамазон баракаси

Чошгоҳдан сўнг бироз кўзим илинибди. Билиб турибман ойим бир неча бор турғизиб кеттилар. Кўзимни очолмаяпман….