Sarhisob

Dil so'zlari

Yil yakunlanar chog' har bir insonning ko'nglidan o'tgan kunlar sarhisobi zanjir halqasidek bir-bir kechadi. Kirib…