Oy: Fevral 2020

Ertakning yarmi

Tun yarim, dil yarim… Yarimlab qolgan tamakini chuqur tortasan, pag'a-pag'a ko'kimtir tutun burqsib chiqadi. Parishon…