Hidoyat

Qo'shni

Ulug' va saodatli kunlar arafasida qo'shni va qo'shnichilik amallari haqida so'z yuritmoqni niyat qildik. Negaki,…

Qasam

Qasam… nima o'zi u? Bu haqda go'yoki ko'p narsani biladigandaymiz. Aslida-chi, aslida ham shundaymikin? Yo'qsa,…