Kun: 28.02.2024

Чўрининг кулгиси

Говшуткелди Данатаров Ҳикоя Бу трагедия ўтмишнинг сарғайган саҳифасига айланиб бўлган аллақачон. Буни менга айтиб берганлар…