Kun: 28.02.2024

Cho'rining kulgisi

Govshutkeldi Danatarov Hikoya Bu tragediya o'tmishning sarg'aygan sahifasiga aylanib bo'lgan allaqachon. Buni menga aytib berganlar…