Esse

Qalbi daryo inson

Butun olam tortishish qonuni ko'pdan ma'lum. Organizmning hujayralardan tuzilganligi, spektral analiz, turlarning kelib chiqishi, energiyaning…

ISTARA

Istara haqida ko'p yozilmagan. Istara — Surxon vohasining qadimgi Sherobod hududiga qarashli, hozirda Qiziriq tumanidagi…

Cho'qqilar majnuni

U hushi kelganda telefon qilib qolar, menga yuksakliklarning havosini yuqtirmoqchi bo'lardi, chamasi, salom-alikdan keyin bo'g'zidan…