AYBSIZLIK PREZUMPTSIYASI

UNGA AMAL QILISH JURNALISTLARGA MAJBURIYMI? Aybsizlik prezumptsiyasi – bu nafaqat jinoiy-huquqiy, shu bilan birga, umuminsoniy qadriyat va jurnalistlik faoliyatning asosiy tamoyillaridan biridir. Aybsizlik prezumptsiyasi milliy jurnalistika amaliyotida deyarli yangi institut, […]

Batafsil

KO‘NGLI DALASIDEK KENG

  “Dalalarimdan qor aridi. Uzun qish qorayib-qorayib yotmish dalalarim yerrang-errang bo‘ldi… Dalalarimda omonat-omonat qotib yotmish kesaklar umalib-umalib tuproq bo‘ldi… Dalalarim ko‘pchib-ko‘pchib qoldi…” Dalalarim to‘lg‘ondi…. Dalalarim entikdi. Dalalarim uyg‘ondi. Dalalarim ko‘z […]

Batafsil

MUHABBAT YETIM QOLMASIN

Ko‘kni qora bulut qoplagan. G‘arbdan esayotgan shamol kuchaygandan-kuchayib, dovul borgan sari avjiga minmoqda. Shiddat bilan shibbalayotgan yomg‘ir dov-daraxtlar bargini chor tarafga to‘zg‘itadi. Xazonlar taqdirga tan bergancha yelvizak qayga yetaklasa, o‘sha […]

Batafsil
1 175 176 177 178 179 188