Oy: Dekabr 2020

A'zamjon

gA'zamjon Xudoyberdiyevning yoshi 60ga to'lganini o'qib qolib, shoshilinch bir his kechdi: nimadadir kechikkandek bo'ldim. Ha-ya,…