Kun: 16.06.2021

Фазилатли инсон

Орамизда фазилатли инсонлар талайгина. Таниган-танимаганимиз, билган-билмаганимиз қанча. Фазилат соҳибларининг ҳаёт йўллари кўпчиликка ибрат бўла олади….