Oy: Mart 2024

Quvon, xalqim

Rivoj O'TAR, qoraqalpoq shoiri Prezidentimiz Shavkat MIRZIYOYEV tashabbusi bilan shu yilning 29 fevral kuni Amudaryo…