Aytgancha

Ikki qutb

yoki repetitor maktabdan muhimmi? Inson doimo foyda keladigan, natijali ishni qilishga intiladi. To'g'ri-da, befoyda ishdan…