Umr ibrati

Fan malikasi

Bugun O'zbekiston mustaqil davlat sifatida jahonda o'z o'rnini egallash uchun astoydil harakat qilmoqda. Davlatimiz rahbari…