Kun: 08.12.2019

Bardosh

Bardosh — bizga atalgan darsxona. Taqdiri azal maydonida sinalib, imtihon oldi o'tiladigan hayot darsi —…