Mulohaza

Qush uyasida…

Har qanday taqlidning zamirida shaxsning o'zligini anglamasligi yotadi. Shaxsning o'zligini anglamasligi zamirida esa ilmsizlik yotadi….