Mulohaza

O'sha radio qani?..

Bugungi hayot, turmush tarzi, tajribalar shuni ko'rsatayaptiki, odamlarning gazeta, radio, televidenie haqida   aytganlari, bashoratlari…

Qush uyasida…

Har qanday taqlidning zamirida shaxsning o'zligini anglamasligi yotadi. Shaxsning o'zligini anglamasligi zamirida esa ilmsizlik yotadi….