Og'riq

Otasiz sinf

Alimentsiz o'sayotgan bolalar Aysbergga urilgan yurak “Yaralangan yer shari”… Farzand uni boqmagan, tarbiyalamagan otasi qarshisida…