Oy: Dekabr 2020

Erkin A'zamning xassasi

Taniqli yozuvchi Erkin A'zamni “Fayzining amakisi”, “Xotira”, “Bir oqshom”, “Sovuq”, “Jiyan”, “Olam yam–yashil” singari dastlabki…

Chekkagirlar

Tog'ay Murodning “Ot kishnagan oqshomda” qissasida “chekkagir” degan bir so'z bor. Ko'pkarida chavandozlar yerdagi uloqni…