Kun: 19.01.2022

Yashash iyzolari

“Hayot haqidagi o'ylardan qoch, o'ylab o'yingga yetsang, hayotdan ko'ngling soviydi”. “Makar Chudra”. Maksim Gorkiy  …