She'riyat

Turkiy tilim

Kengesboy Karimov, Qoraqalpog'iston xalq shoiri Nyu-Yorkda so'zingni bilmaslar balki, Londonda nazarga ilmaslar balki, BMTda majlis…

G'urur

Muhammad Yusuf, O'zbekiston xalq shoiri. Ona tilim Garchi zug'um qilganlarni yoqtirmadim, She'r yozdimu bo'lak ishni…