She'riyat

Bahor madhi

Muzayyana Alaviya (1909-1988) taniqli folklorshunos olima, shoira, Beruniy nomidagi davlat mukofoti laureati. Ilmiy va ijodiy…