Ustozlar maktabi

Zariflik

Gapirayotganda va yozayotganda tilimizga kirib kelgan ko'p-ko'p arabcha so'zlarni ishlatamiz-u, uncha-munchaga lug'at ko'rib, ma'nolarining tagiga…