Oy: Oktabr 2023

Cho'qqilar majnuni

U hushi kelganda telefon qilib qolar, menga yuksakliklarning havosini yuqtirmoqchi bo'lardi, chamasi, salom-alikdan keyin bo'g'zidan…

Cho'lpon

Tushlarimga kiradi Cho'lpon, Bilmam nening g'amini yeydi? Diyor Rahmon, uxlama, uyg'on, Mudroq xalqqa she'rlar yoz,…