Kun: 18.10.2023

“OLOV” KITOB

Yaqinda qo'limga  muallif Alisher Toirovning “Gazeta … o'qish uchun chop etiladi” nomli kitobi tushib qoldi….

Cho'qqilar majnuni

U hushi kelganda telefon qilib qolar, menga yuksakliklarning havosini yuqtirmoqchi bo'lardi, chamasi, salom-alikdan keyin bo'g'zidan…