Kun: 25.10.2023

Yaxshi niyat

Ular ikkisi kasalxonada tanishdilar. Ikkovining ham bolasi qiz edi, ikkovi ham to'rt yoshda edi. Ikkovining…