Behzod

Yolg'onning uzun qo'llari

Hayotning past-baland nishablari, o'nqir-cho'nqir so'qmoqlari, aksariyat hollarda, insonni kurashuvchanlikka o'rgatadi. Ammo o'zing guvoh bo'lgan haqiqatlar…

Yaxshi odam va olim

Kamina yozuvchilikka da'vogar, ancha-muncha narsalarni baholi qudrat qoralab tashlagan, ya'ni so'zga yaqinligi bor. Ko'plar aytmoqchi,…