Behzod

Urganjiy qishloqlar

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning hududlarga tashrifi islohotlarning hayotdagi samarasini ko'rsatibgina qolmasdan, tarixiy xotirani uyg'otishga ham xizmat…