She'riyat

Turkiy tilim

Kengesboy Karimov, Qoraqalpog'iston xalq shoiri Nyu-Yorkda so'zingni bilmaslar balki, Londonda nazarga ilmaslar balki, BMTda majlis…

G'urur

Muhammad Yusuf, O'zbekiston xalq shoiri. Ona tilim Garchi zug'um qilganlarni yoqtirmadim, She'r yozdimu bo'lak ishni…

Vatanim onaginam

Halima Xudoyberdiyeva, O'zbekiston xalq shoiri Vatan, ko'rdim to'ningning suzilib turgan yerin, Shuni ko'rib ko'nglimning buzilib…