Kun: 18.11.2020

Yolg'onning uzun qo'llari

Hayotning past-baland nishablari, o'nqir-cho'nqir so'qmoqlari, aksariyat hollarda, insonni kurashuvchanlikka o'rgatadi. Ammo o'zing guvoh bo'lgan haqiqatlar…