Oy: Fevral 2021

Sabr va zahmat

Mamatqul aka – ish odami. Barakali rahbar. Bu barakaning siri nimada? Mas'uliyatda, zahmatda! O'z kasbiga,…