Oy: May 2024

Adabiyot  va san'atga, madaniyatga e'tibor, bu, avvalo, xalqimizga e'tibor, kelajagimizga  e'tibor ekanini, buyuk shoirimiz Cho'lpon …