Oy: Oktabr 2022

Qarindoshdan ayrilmang!

Farzandlarimiz voyaga yetgach, ko'pincha “o'zimniki”, deb yaqin qarindoshning qizini kelin qilishga, hatto tug'ishganimizning o'g'lini kuyov…

Bodil

Ulug' Navoiyning ustozi Abdurahmon Jomiyga sadoqati xususida   Atoqli adabiyotshunos olim, akademik Azizxon Qayumov maqtovga,…