Mangu satrlar

Iste'dodli shoir Nazar Shukurni yod etib Xonada musahhihlar bo'limidan kelgan qo'lyozma korrekturasini o'qib o'tirgandim, o'sha…

Ustozlarga ta'zim

Sohaga kirib kelishimda adib Abdulla Jalil muhim rol o'ynaganligini mamnuniyat bilan ta'kidlashni istardim. O'shanda maktabda…